ข้อมูลสารสนเทศ
   
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
ข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา2560
   
   
ศึกษาดูงาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 นำคณะโดยนายอำนาจ กาฬวัจนะ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
   
คลังข้อสอบ ป.6 ประจำปี 2560 ภาษาไทย ป.6
คลังข้อสอบ ป.6 ประจำปี 2560 ภาษาอังกฤษ ป.6
คลังข้อสอบ ป.6 ประจำปี 2560 คณิตศาสตร์ ป.6
คลังข้อสอบ ป.6 ประจำปี 2560 วิทยาศาสตร์ ป.6
คลังข้อสอบ ม.3 ประจำปี 2560 ภาษาไทย ม.3
คลังข้อสอบ ม.3 ประจำปี 2560 ภาษาอังกฤษ ม.3
คลังข้อสอบ ม.3 ประจำปี 2560 คณิตศาสตร์ ม.3
คลังข้อสอบ ม.3 ประจำปี 2560 วิทยาศาสตร์ ม.3
   
   
ข้อมูลการตรวจสอบภายใน