บันทึกความร่วมมือ "สร้างการรับรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน"  


ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และการเข้าถึงความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของรัฐตามกฎหมายเยาวชน

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
7  กุมภาพันธ์  2563