พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2563  


วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายสำเริง  สุวรรณพงค์     รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 และนายเดโช ขวัญพุฒ รอง ผอ.สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ.

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
5  กุมภาพันธ์  2563