จัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  


วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 (ชั้น 3)
 

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
4  กุมภาพันธ์  2563