สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  


วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 และ นายเดโช  ขวัญพุฒ รอง ผอ.สพป.   สุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับบุคลากรเพื่อแจ้ง        ข้อราชการ และข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
3  กุมภาพันธ์  2563