ประชุมสรุปผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64  


วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 ร่วมกับประธานคณะกรรมการจัดงานวันครู แต่ละฝ่าย

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
31  มกราคม  2563