ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563  


วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3   รักษาราชการแทนผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ให้งานสำเร็จดังเป้าหมาย

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
20  ธันวาคม  2562