ประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 62  


วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
20  ธันวาคม  2562