ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาเรียงลำดับคำขอตั้งงบประมาณ 2564  


วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 นายเดโช  ขวัญพุฒ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาเรียงลำดับคำขอตั้งงบประมาณของสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนทั่วไป งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
19  ธันวาคม  2562