ประชุมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  


วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 เป็นประธานในการประชุมพิจารณาโครงการ เข้าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
19  ธันวาคม  2562