การนำบอร์ดเพื่อการศึกษา Micro : bit ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  


วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำบอร์ดเพื่อการศึกษา  Micro : bit ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วิภาวดีแกรนด์บอลรูม ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
19  ธันวาคม  2562