รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่49/2562  


วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 นายสำเริง  สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3   รักษาราชการแทน    ผอ.สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 3 และนายเดโช  ขวัญพุฒ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่49/2562 ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบนโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. โดยมีเรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) การประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 สังกัด สพฐ. 2) Hours of code และการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
18  ธันวาคม  2562