รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)  


 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
12  ธันวาคม  2562