รับสมัครบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  


 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
12  ธันวาคม  2562