ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธาน/เลขานุการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  


วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธาน/เลขานุการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
22  พฤศจิกายน  2562