ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนศรี  


วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่          นางพชรภรณ์  แสนภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด    สุราษฎร์ธานี ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
22  พฤศจิกายน  2562