ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย  


วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่          นางวนัสฐิกา อิสระบูรณะฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนมหาชัย ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
22  พฤศจิกายน  2562