สพป.สุราษฎร์3 เข้าร่วมประชุม การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา  


     นายเดโช  ขวัญพุฒ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
21  พฤศจิกายน  2562