ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563  


วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วย ประธานอำเภอ ประธานเครือข่าย ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย รวมทั้งข้าราชการบำนาญ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนจากโรงเรียนเวียงสระ และผู้แทนจากวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 เพื่อให้งานสำเร็จดังเป้าหมาย

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
21  พฤศจิกายน  2562