รับฟังคำชี้แจงการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  


วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO. Confence เพื่อรับฟังคำชี้แจงการดำเนินการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ     ในกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจน การขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน และเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
19  พฤศจิกายน  2562