ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายวารี มูลลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองโร  


วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายเดโช  ขวัญพุฒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายวารี  มูลลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองโร  ณ ตำบลพรุพรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว นายวารี  มูลลักษณ์ มา ณ โอกาสนี้

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
4  พฤศจิกายน  2562