กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต3  


วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และพบปะพูดคุยกับบุคลากร  เพื่อแจ้งข้อราชการและข่าวความเคลื่อนไหวในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
4  พฤศจิกายน  2562