ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือฌาปนกิจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  


วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือฌาปนกิจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 ณ ห้องประชุม สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 (ชั้น 3) เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
1  พฤศจิกายน  2562