พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 42/2562  


วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป. สุราษฎร์ธานีเขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเข้าร่วมประชุม VDO.Confence รายการ “พุธเช้า...ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 42/2562 เพื่อรับทราบภารกิจ นโยบายและข้อราชการจาก สพฐ. ดังนี้

1) วันที่ 30 ต.ค. 2562 ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ รักษาราชการเลขาฯ กพฐ. ตรวจเยี่ยมราชการ ณ โรงเรียนเชิงสะพานผาแตง สพป.เชียงใหม่ เขต 2

2) สพฐ.เชิญชวนร่วมอนุโมทนาการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดโยธานิมิต (โบสถ์) จังหวัดตราด ในวันศุกร์ที่ 8 พ.ย. 2562

3) นโยบาย รมต.ศธ.(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) “การสร้าง Bigdata ของกระทรวงศึกษาธิการ” ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่และโรงเรียนในสังกัด ส่วนระดับโรงเรียนให้ผอ.โรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

4) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อสอบบรรจุ “ครูผู้ช่วย”

5) การถ่ายทอดประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่ได้รับรางวัลและสร้างความภูมิใจในเวที “การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น :TMO 2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย

6) การพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ “2C แห่งศตวรรษที่ 21” ของศูนย์ PISA สพฐ.

7) ปตท.Partner School สนับสนุนการสอนโคดดิ้ง ของโรงเรียนบ้านแม่โจ้ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

 

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
1  พฤศจิกายน  2562