รวมพลังคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา และแนวคิดการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ  


 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากร       ทางการศึกษาในสังกัด แต่งกายด้วยชุดดำ เพื่อแสดงสัญลักษณ์คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. .....และการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่ ณ สำนักงาน           เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 

 
 
PR
กลุ่มอำนวยการ
28  ตุลาคม  2562