ระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562  


1.แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามการประเมิน (Power Point)

 

2.แนวทางการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน (PDF)


 

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
    เอกสารไฟล์แนบที่ 2
 
อำนวยการ
กลุ่มอำนวยการ
19  สิงหาคม  2562