สื่อประชาสัมพันธ์ การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562  


มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์  แจ้งการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร แและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2562 (สามารถยื่นแบบคำขอได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562)

 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
พัฒนาครูและบุคลากร
9  เมษายน  2562