การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  


เหตุผลสำคัญของการอบรมครูตามหลักสูตรอบรมครู (คูปองครู) Training OBEC 

  1. เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะและความเป็นครู ตามศักยภาพและความสนใจ ส่งผลให้ยกระดับประสิทธิภาพการสอนในห้องเรียนของตน
  2. เพื่อสะสมชั่วโมงในการพัฒนาตนเองจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/ปี (ไม่เกิน 20 ชั่วโมง/ต่อปี) *** โดยภายในระยะเวลาต่อเนื่องกัน 5 ปี ชั่วโมงรวมของการพัฒนาตนเองจากหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาต้องครบ 100 ชั่วโมง (หากไม่ครบสามารถนำชั่วโมง PLC ที่เกินมานับรวมได้)***
  3. สามารถใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ ในด้านความรู้ ความสามารถของการพัฒนาตนเอง
  4. ในอนาคตจะใช้เข้าร่วมพิจารณาในการต่อใบประกอบวิชาชีพครู
 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
พัฒนาครูและบุคลากร
8  เมษายน  2562
 
 
ชื่อ - สกุล : 
ความคิดเห็น : 
เบอร์โทรศัพท์ :