ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์  


 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
บุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
27  พฤศจิกายน  2561