ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด  


 
    เอกสารไฟล์แนบที่ 1
 
บุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
5  กันยายน  2561