กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 48 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 54 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ร่วมพิธีวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี รัชกาลที่ 10
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 49 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประชุม ITA สพป.สฎ.เขต 3
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 56 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
เป็นวิทยากรประชุมข้าราชการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 52 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประชุมพุธเช้า สพฐ.
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 58 ครั้ง 25มิ.ย.62
 
ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ได้รับรางวัลผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย อันดับ 1 ประเภทผลงานดีเด่น
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 50 ครั้ง 21มิ.ย.62
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 70 ครั้ง 12ก.ค.62
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 51 ครั้ง 11ก.ค.62
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2562
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 65 ครั้ง 10ก.ค.62
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 65 ครั้ง 10เม.ย.62
 
ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
โดย การเงินและสินทรัพย์ เข้าชม 70 ครั้ง 10เม.ย.62
 
ภารกิจ หน้าที่