พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 44/2562
โดย PR เข้าชม 1 ครั้ง 13พ.ย.62
 
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64
โดย PR เข้าชม 1 ครั้ง 13พ.ย.62
 
ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจ
โดย PR เข้าชม 2 ครั้ง 12พ.ย.62
 
ร่วมจิบน้ำชากาแฟ สนทนากับผู้บริหารสถานศึกษา
โดย PR เข้าชม 2 ครั้ง 12พ.ย.62
 
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านลานเข้
โดย PR เข้าชม 2 ครั้ง 12พ.ย.62
 
ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจ
โดย PR เข้าชม 2 ครั้ง 12พ.ย.62
 
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562
โดย PR เข้าชม 2 ครั้ง 7พ.ย.62
 
ประชุมปฎิบัติการติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานฯ
โดย PR เข้าชม 11 ครั้ง 5พ.ย.62
 
ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายวารี มูลลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองโร
โดย PR เข้าชม 8 ครั้ง 4พ.ย.62
 
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต3
โดย PR เข้าชม 7 ครั้ง 4พ.ย.62
 
ระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
โดย อำนวยการ เข้าชม 120 ครั้ง 19ส.ค.62
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สพป.สุราษฏร์ธานี 3
โดย อำนวยการ เข้าชม 61 ครั้ง 11ก.ค.62
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
โดย อำนวยการ เข้าชม 36 ครั้ง 11ก.ค.62
 
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
โดย อำนวยการ เข้าชม 35 ครั้ง 10ก.ค.62
 
ชี้แจงทำความเข้าใจกับบัณฑิตศึกษา "นิสิต ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา"
โดย อำนวยการ เข้าชม 149 ครั้ง 16เม.ย.62
 
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
โดย อำนวยการ เข้าชม 148 ครั้ง 16เม.ย.62
 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2561
โดย อำนวยการ เข้าชม 145 ครั้ง 16เม.ย.62
 
กิจกรรมบัณฑิตน้อยสินปุนตาปี
โดย อำนวยการ เข้าชม 114 ครั้ง 16เม.ย.62
 
ขอแสดงความชื่นยมยินดีและร่วมภาคภูมิใจ กับคนเก่งเลข สพป.สฎ.เขต 3
โดย อำนวยการ เข้าชม 147 ครั้ง 16เม.ย.62
 
ฝึกอบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
โดย อำนวยการ เข้าชม 91 ครั้ง 16เม.ย.62
 
ภารกิจ หน้าที่