สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (O-NET)
โดย PR เข้าชม 1 ครั้ง 20ม.ค.63
 
ประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563
โดย PR เข้าชม 33 ครั้ง 20ธ.ค.62
 
ประชุมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 62
โดย PR เข้าชม 15 ครั้ง 20ธ.ค.62
 

โดย PR เข้าชม 7 ครั้ง 19ธ.ค.62
 
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาเรียงลำดับคำขอตั้งงบประมาณ 2564
โดย PR เข้าชม 15 ครั้ง 19ธ.ค.62
 
ประชุมแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดย PR เข้าชม 17 ครั้ง 19ธ.ค.62
 
การนำบอร์ดเพื่อการศึกษา Micro : bit ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
โดย PR เข้าชม 23 ครั้ง 19ธ.ค.62
 
ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2564
โดย PR เข้าชม 12 ครั้ง 18ธ.ค.62
 
รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่49/2562
โดย PR เข้าชม 24 ครั้ง 18ธ.ค.62
 
ร่วมวางหรีดแสดงความเสียใจและเคารพศพ
โดย PR เข้าชม 24 ครั้ง 18ธ.ค.62
 
งานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดย PR เข้าชม 2 ครั้ง 15ม.ค.63
 
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.(สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3)
โดย PR เข้าชม 109 ครั้ง 20ธ.ค.62
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรให้เป็นผู้ปฎิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โดย PR เข้าชม 221 ครั้ง 18ธ.ค.62
 
รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
โดย PR เข้าชม 130 ครั้ง 12ธ.ค.62
 
รับสมัครบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โดย PR เข้าชม 10 ครั้ง 12ธ.ค.62
 
รับสมัครบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โดย PR เข้าชม 139 ครั้ง 12ธ.ค.62
 
ระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
โดย อำนวยการ เข้าชม 177 ครั้ง 19ส.ค.62
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สพป.สุราษฏร์ธานี 3
โดย อำนวยการ เข้าชม 70 ครั้ง 11ก.ค.62
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
โดย อำนวยการ เข้าชม 45 ครั้ง 11ก.ค.62
 
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
โดย อำนวยการ เข้าชม 45 ครั้ง 10ก.ค.62
 
ภารกิจ หน้าที่