ชี้แจงทำความเข้าใจกับบัณฑิตศึกษา "นิสิต ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา"
โดย อำนวยการ เข้าชม 94 ครั้ง 16เม.ย.62
 
การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย
โดย อำนวยการ เข้าชม 81 ครั้ง 16เม.ย.62
 
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 2561
โดย อำนวยการ เข้าชม 92 ครั้ง 16เม.ย.62
 
กิจกรรมบัณฑิตน้อยสินปุนตาปี
โดย อำนวยการ เข้าชม 73 ครั้ง 16เม.ย.62
 
ขอแสดงความชื่นยมยินดีและร่วมภาคภูมิใจ กับคนเก่งเลข สพป.สฎ.เขต 3
โดย อำนวยการ เข้าชม 111 ครั้ง 16เม.ย.62
 
ฝึกอบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
โดย อำนวยการ เข้าชม 56 ครั้ง 16เม.ย.62
 
การฝึกอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำรุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
โดย อำนวยการ เข้าชม 82 ครั้ง 16เม.ย.62
 
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย อำนวยการ เข้าชม 111 ครั้ง 16เม.ย.62
 
แนวทางการจัดทำมาตรฐานการศึกษา
โดย อำนวยการ เข้าชม 129 ครั้ง 16เม.ย.62
 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมจัดทำข้อตกลง MOU
โดย อำนวยการ เข้าชม 119 ครั้ง 16เม.ย.62
 
ภารกิจ หน้าที่