ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 1 ถ.เอเซีย (A41) ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทรศัพท์ : 0-7736-1658
โทรสาร : 0-7736-4129
อีเมล : surat3_office@surat3.go.th
 
แผนที่ตั้งสำนักงาน